Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

0
911
Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:

I- Đối tượng tham gia:

Viên chức giảng dạy đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục biệt công lập ( Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non, Trung tâm giáo dục thường xuyên,…) có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, được bổ nhiệm hoặc thăng hạng vào chức năng nghề nghiệp với các hạng như sau:

 • Giảng viên( Giảng viên chính- Hạng II; Giảng viên- Hạng III);
 • Giáo viên Trung học phổ thông ( Hạng I; Hạng II; Hạng III);
 • Giáo viên Trung học cơ sở ( Hạng I; Hạng II; Hạng III);
 • Giáo viên Tiểu học ( Hạng II; Hạng III; Hạng IV);
 • Giáo viên Mầm non ( Hạng II; Hạng III; Hạng IV);

2. Nội dung bồi dưỡng:

Thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; đồng thời cập nhật các xu thế phát triển, các chủ trương mới của ngành giáo dục; các nội dung đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phù hợp theo đặc điểm vùng, miền giáo dục địa phương.

Học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung của chương trình bồi dưỡng; có các bài kiểm tra giữa khóa và cuối khóa đạt từ 5 điểm trở lên ( theo thang điểm 10); chấp hành đúng nội quy học tập; sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức năng nghề nghiệp.

3. Đơn vị phối hợp và đơn vị chủ trì đào tạo, cấp chứng chỉ:

 • Đơn vị phối hợp đặt lớp đào tạo: Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam;
 • Đơn vị chủ trì đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Đại học Quy Nhơn

4. Địa điểm tổ chức lớp học:

Tổ chức tại Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam ( Đối với địa bàn Thị Xã Gia Nghĩa), và tại các huyện trong toàn tỉnh ( Đối với các huyện).

5. Thời lượng, hình thức bồi dưỡng:

 • Thời lượng chương tình: 240 tiết/ 1 chứng chỉ bồi dưỡng viên chức;
 • Hình thức bồi dưỡng: học bán tập trung ( Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

6. Học phí khóa học:

3.200.000đ/học viên/khóa học.

7. Hồ sơ đăng ký:

 • Đơn đăng kí bồi dưỡng của học viên ( Bấm vào đây);
 • Bản sao có công chứng: Văn bằng cao nhất; Chứng minh nhân dân của học viên.

8. Chi tiết liên hệ:

 • Phòng tuyển sinh: Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam ( Hotline : 02616.553.777- 02616.553.888)
 • Bùi Đình Tuân, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học sinh ( Điện thoại: 0978.06.76.86, email: buidinhtuan9@gmail.com);
 • Phạm Hồng Quốc, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh ( điện thoại: 0947.47.11.22, email:phquoc90.dl@gmail.com).
 • Facebook: Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ Thuật Phương Nam

               CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

 • Thông báo số 262/TB-TCPN, ngày 06/11/2017 của Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam “V/v Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức”
 • Công văn số 2033/SGDĐT- TCCB ngày 03/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc đồng ý chủ trương cho Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp