Trường Trung cấp Đam San: Hướng dẫn tân sinh viên xem thời khóa biểu

0
1346

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và phục vụ công tác quản lý, Trường Trung cấp Đam San hướng dẫn tân sinh viên xem thời khóa biểu. Cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://www.damsan.edu.vn/
Bước 2: Bấm Đào tạo chọn mục Thời khóa biểu
           Giao diện màn hình

        Sinh viên chọn thời khóa biểu theo thời gian học

Lưu ý: Nếu sinh viên có thắc mắc về thời khóa biểu, các bạn vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo – Trường Trung cấp Đam San
Điện thoại: 02628552553