Home TIN TỨC Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng online...

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng online và mẫu giấy

0
366
Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển. Ảnh minh họa internet
Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển. Ảnh minh họa internet

Để giúp các thí sinh nắm rõ việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển bằng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn thao tác từng bước.

Phần 1: Thay đổi thông tin nguyện vọng online

Mục đích: Cho phép thí sinh tự thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 1 lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng yêu cầu không quá số nguyện vọng đã đăng ký

Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi.

Người thực hiện: Thí sinh

Cách thức thực hiện:

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 1

– Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 2

– Bước 3:  Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng– Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 3

– Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 4

Xóa nguyện vọng- Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 5

–  Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 6

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

–  Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 7

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 8

–  Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

Xét tuyển ĐH: Hướng dẫn thao tác thay đổi nguyện vọng trên online và mẫu giấy ảnh 9

– Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

Phần 2: Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

Chú ý: Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Theo Thiquocgia