Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội

0
130

Các trường ĐH phía Nam tiếp tục công bố điểm xét tuyển

Thêm nhiều trường ĐH phía Bắc công bố điểm sàn xét tuyển

Xét tuyển đại học 2017: Sẽ có dịch chuyển về trường và ngành

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 1

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyểnchính thức năm 2017 của các trường, khoa thành viên.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-20 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 2

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội nhận hồ sơ từ 15,5 đến 19,5 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 3

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 17-20 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 4

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ tất cả các ngành là 15,5 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 5

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 15,5 – 16,5 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 6

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 7

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-16,5 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 8

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển các Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội có mức điểm sàn từ 15,5 đến 21 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội - 9

Lưu ý: Điểm ngưỡng xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm, điểm tối thiểu mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt
Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Những thí sinh được điểm cao ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017 năm nay là ứng viên nặng ký vào các trường đại học. Tuy nhiên,…

Bấm xem >>