Lưu ý khi biết kết quả THPT Quốc gia 2017

0
333
Lưu ý khi biết kết quả THPT Quốc gia 2017. Ảnh internet
Lưu ý khi biết kết quả THPT Quốc gia 2017. Ảnh internet

Sáng nay 06/07/2017, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 57 tỉnh, thành công bố điểm thi. Theo đó, để tra cứu kết quả, thí sinh sử dụng tài khoản từ trang thi THPT Quốc gia của Bộ hoặc nhập số báo danh, mã xác nhận vào ô tra cứu và đăng nhập. Dưới đây là một số lưu ý khi biết kết quả THPT Quốc gia 2017

  1. Làm đơn phúc khảo

Sau khi biết kết quả, các thí sinh sẽ có 10 ngày xin phúc khảo bài thi. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần. Thời gian thay đổi là từ ngày 15 – 23/07. Có 2 phương thức thay đổi là trực tuyến và dùng phiếu điều chỉnh xét tuyển.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, các thí sinh sẽ có quyền xin phúc khảo bài thi và nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban thư ký hội đồng thi xử lý cụ thể như sau: Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

2. Làm hồ sơ trúng tuyển nguyện vọng 1

Lưu ý khi biết kết quả THPT Quốc gia 2017, các thí sinh có thể xét vào trường Đại học, Cao đẳng theo quy định và yêu cầu của từng trường. Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 là 20 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét nguyện vọng bổ sung. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, các thí sinh nên cân nhắc thật rõ ràng.
Trong khoảng thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng xét tuyển hoặc rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển sang một trường khác. Các trường phải công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo trật tự từ cao xuống thấp của kết quả thi.

3. Cách xét tốt nghiệp THPT 

Theo quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017, điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm của các bài thi độc lập và điểm của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Với thí sinh chọn cả 2 bài thi tổ hợp, máy tính sẽ tự động chọn bài thi điểm cao nhất và không có môn thành phần nào bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12 với trọng số 50 – 50.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp./.