Hiểu thế nào về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam

0
282
Hiểu thế nào về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam . Ảnh minh họa internet
Hiểu thế nào về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam . Ảnh minh họa internet

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Nó được chia làm 3 cấp và 6 bậc. 

Đề án dạy ngoại ngữ và học tập của Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành ngày 30/9/2008, nhưng đến tháng 1/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một khung hình  mới kỹ năng ngôn ngữ cấp 6 cho Việt Nam Nam, áp dụng cho nước ngoài các chương trình ngôn ngữ đào tạo, cơ sở đào tạo ngôn ngữ và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Khung này xác định rõ yêu cầu về trình độ, năng lực nghe, nói, đọc, viết tương thích với tiêu chí xác định 6 bậc do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành, trong đó bậc 1 là thấp nhất và bậc 6 là cao nhất.

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Trong đó:

Level 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 CEFR.

Level 2 (sơ cấp) tương thích ở bậc A2 CEFR.

Level 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 CEFR.

Level 4 (Trung cấp) tương thích với bậc B2 CEFR.

Level 5 (cao cấp) tương thích với bậc C1 trong CEFR.

Level 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR.