Hà Nội tăng học phí trong năm học mới

0
107

Học phí tại TP.HCM năm học mới như thế nào?

Trường mầm non thu học phí hè phải thỏa thuận với phụ huynh

Nước nào có học phí cao “choáng váng” nhất thế giới?

Hà Nội tăng học phí trong năm học mới - 1

Hà Nội tăng học phí trong năm học mới

Theo tờ trình được thông về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội, từ năm học 2017-2018, mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập sẽ tăng.

Cụ thể, vùng thành thị, mức thu học phí năm học 2017-2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng so với năm học trước); ở vùng nông thôn, mức thu là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng so với năm học trước) và ở vùng miền núi, mức thu là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng so với năm học trước).

Theo lý giải của UBND TP Hà Nội, việc tăng học phí không làm ảnh hưởng đến học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương.

Theo mức thu mới, tổng số thu học phí dự kiến đạt trên 635 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với năm học trước. Một phần số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2017-2018 với mức thu học phí năm học 2016-2017) sẽ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dùng để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

HĐND TP cũng giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết, trình HĐND TP mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định.

Đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Đồng thời giao UBND TP chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến năm học 2020-2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận; công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học; quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

TP.HCM đề xuất không tăng học phí trong năm học mới
TP.HCM đề xuất không tăng học phí trong năm học mới

Sở GDĐT TP.HCM vừa trình UBND TP về đề xuất này trong buổi làm việc giữa Sở GDĐT và Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.

Bấm xem >>