Điểm xét tuyển của Học viện Ngoại giao

0
175

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Điểm sàn xét tuyển vào 19 trường quân đội mới nhất

Điểm xét tuyển của Học viện Ngoại giao - 1

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Học viện Ngoại giao.

Hội đồng xét tuyển Đại học 2017 Học viện Ngoại giao thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển hệ chính quy năm 2017 dựa trên kết quả Kỳ thi THPT 2017 của Học viện như sau:

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển là 20 điểm (tổng 3 môn xét tuyển) đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành. Điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi. Mức điểm được làm tròn đến 0.25 cộng với điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 52220201), môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2) và được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = ((điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Tiếng Anh x 2)) x 3 ÷ 4), làm tròn đến 0.25 + điểm Ưu tiên (nếu có)

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2016:

Điểm xét tuyển của Học viện Ngoại giao - 2

Điểm xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội mới nhất
Điểm xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội mới nhất

ĐH Luật Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT là 15,5 điểm.

Bấm xem >>