ĐH Bách Khoa Hà Nội tính điểm xét tuyển và xét tiêu chí phụ như thế nào?

0
127

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp

Bao nhiêu thí sinh sẽ trúng tuyển đại học đợt 1?

Các trường ĐH đồng loạt công bố điểm xét tuyển

Theo đó cách tính như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Đối với tổ hợp môn có môn chính

ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾ , làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các nhóm ngành tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được công bố theo thang 30.

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) như sau:

(1) Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số);

(2) Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh lưu ý: Tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn Điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành của Trường sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm khi xét tuyển vào đúng các nhóm ngành đó.

Bao nhiêu điểm thì được nộp hồ sơ vào ĐH Bách Khoa Hà Nội?
Bao nhiêu điểm thì được nộp hồ sơ vào ĐH Bách Khoa Hà Nội?

Ngày 12/7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (điểm sàn), ĐH Bách…

Bấm xem >>