6 Công Nghệ Giáo dục mới nổi và cách chúng được sử dụng trên toàn cầu ( Phần 1)

0
304
  1. Adaptive learning technologies (Các công nghệ học tập thích nghi)

Các công nghệ học tập thích ứng sử dụng các dữ liệu theo máy để đo lường sự tiến bộ của học sinh, tự động điều chỉnh đến mức độ hoặc loại nội dung khóa học dựa trên khả năng của một cá nhân hoặc đạt được kỹ năng “theo cách thúc đẩy hoạt động của người học với cả can thiệp tự động và hướng dẫn.”

Theo báo cáo, “người ủng hộ học tập thích nghi tin rằng nó có thể là một giải pháp cho ‘tam giác sắt’ của những thách thức về giáo dục: chi phí, tiếp cận và chất lượng. Một nghiên cứu trong báo cáo cho thấy rằng các công nghệ học tập thích nghi đã cải thiện tỷ lệ thành công của học sinh Tại Đại học Bang Arizona từ 76% xuống 94% và giảm tỷ lệ bỏ học từ 15% xuống còn 1,5%.

Đại học Wollongong, Úc: Sử dụng phần mềm SNAPP (Mạng xã hội thích ứng Sáng tạo Tư duy sư phạm) để theo dõi tính năng động của các cuộc thảo luận nhóm. Phần mềm SNAPP hiển thị các mối quan hệ của người tham gia trong các diễn đàn thảo luận trực tuyến theo thời gian thực, như là một sơ đồ mạng, do đó giúp các giảng viên xác định những sinh viên bị cô lập khỏi cuộc thảo luận chính hoặc để xem thảo luận tổng thể đang diễn ra như thế nào (Có một vài sinh viên thống trị? Thảo luận đồng đẳng?).

Viện Công nghệ New York, Hoa Kỳ: Phát triển mô hình và bảng điều khiển riêng để xác định các sinh viên có nguy cơ, cho biết liệu mỗi sinh viên có dự đoán sẽ quay trở lại nghiên cứu vào năm sau hay không, tỷ lệ tự tin trong dự đoán đó và lý do Dự đoán, sau đó có thể thảo luận với học sinh. Nhớ lại mô hình này là 74%, có nghĩa là ba trong số bốn sinh viên không quay trở lại nghiên cứu của họ vào năm sau đã được dự đoán là có nguy cơ theo mô hình. Đối với viễn cảnh: một mô hình tương tự, được phát triển độc lập tại Đại học Western Kentucky, chỉ được thu hồi 30%.

Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh: Bảng điều khiển Học sinh của NTU đo lường sự tham gia của sinh viên với khóa học của họ dựa trên quyền truy cập Môi trường Học ảo, sử dụng thư viện, vuốt thẻ và gửi bài tập. Người dạy kèm thảo luận về sự tương tác với sinh viên dựa trên dữ liệu. Các Dashboard “đã nhìn thấy sự phổ biến rộng rãi, tác động tích cực đến sự tham gia của sinh viên, và thay đổi văn hoá tổ chức hướng tới một cách tiếp cận nhiều dữ liệu hơn trong kinh doanh của trường.” Sáng kiến ​​này đã được trao Giải thưởng Giáo dục Đại học năm 2014 dành cho Hỗ trợ Sinh viên Xuất sắc.