Thi chứng chỉ CNTT cơ bản ở đâu tại Đắk Lắk?

0
402
chứng chỉ CNTT cơ bản
chứng chỉ CNTT cơ bản

Chứng chỉ CNTT cơ bản là gì?

  • Là Chứng chỉ tin học chuẩn Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT.
  • Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới gồm 02 cấp độ: cơ bản và nâng cao.
  • Chứng CNTT cơ bản có thể gọi dưới các tên sau: Chứng chỉ tin học quốc gia hoặc Chứng chỉ xác nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc gia.

Những ai thì cần chứng chỉ CNTT cơ bản?

  • ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03/2014/BTTTT
    ✪ Đối với ngành Giáo dục: Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT- BNV, số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 21/2015/TTLT-BGDĐT- BNV, số 36/2014/TTLT-BGDĐT- BNV về việc Quy định chuẩn kỹ năng nghề nghiệp các cấp trong ngành giáo dục.
    ✪ Đối với ngành Y tế: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã ban hành các thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV, số 27/2015/TTLT-BYT-BNV giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về việc quy định chuẩn chức danh nghề nghiêp trong khối ngành Y-Dược.
    ✪ Đối với cán bộ khoa học và công nghệ: Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về việc “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ”

Thi chứng chỉ CNTT cơ bản ở đâu tại Đắk Lắk?

Hiện nay Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học Buôn Ma Thuột thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tuần các tháng.

2. Địa điểm thi chứng chỉ CNTT cơ bản: 300 Hà huy Tập, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

3. Hình thức thi : 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

5.Ôn thi:

– Nội dung: Kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, gồm 6 mô đun.

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Nhận hồ sơ tại: 300 Hà Huy Tập, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk