14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp

0
109

Bất ngờ: 10 nghề nghiệp thu nhập kém và ít được coi trọng

Tốt nghiệp phổ thông vẫn có thu nhập 20-30 triệu/tháng

Nga: Hiệu trưởng có thu nhập hàng triệu USD

Chi phí tại các trường đại học ở Mỹ liên tục tăng lên với mức trung bình hằng năm tại trường công là khoảng 19.000 đô la (trên 430 triệu đồng) và khoảng 42.000 đô la (trên 950 triệu đồng) tại trường tư.

Trước thực tế đó, Tạp chí Money (Mỹ) đã đưa ra bảng xếp hạng những trường cung cấp chất lượng giáo dục cao với mức chi phí chấp nhận được và có thể chuẩn bị cho sinh viên có những công việc tương xứng sau khi tốt nghiệp.

711 trường đại học, cao đẳng đã được đánh giá dựa trên 27 tiêu chí thuộc 3 phạm trù: Chất lượng giáo dục, chi phí và sự thành công của cựu sinh viên.

Dưới đây là 14 trường dẫn đầu danh sách, kèm theo thông tin được thống kê về mức chi phí thực tế ước tính của năm học không có hỗ trợ tài chính, có mức hỗ trợ trung bình và thu nhập bình quân hằng năm từ công việc sau khi tốt nghiệp (được tính toán dựa trên báo cáo thống kê mức thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp 5 năm và 10 năm).

1. Đại học Princeton (Princeton, New Jersey)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 1

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 65.300 đô la (gần 1.5 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 19.300 đô la (trên 430 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 67.600 đô la (trên 1.5 tỉ đồng)

2. Cao đẳng Bernard M. Baruch (New York)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 2

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 31.400 đô la (trên 700 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 9.800 đô la (trên 220 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 51.600 đô la (trên 1.17 tỉ đồng)

3. Đại học Michigan (Ann Arbor, Michigan)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 3

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 29,500 đô la (khoảng 670 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 17.000 đô la (trên 380 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 61.200 đô la (gần 1.4 tỉ đồng)

4. Đại học California tại Berkeley, California

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 4

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 37.200 đô la (trên 840 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 17.900 đô la (trên 400 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 62.100 đô la (trên 1.4 tỉ đồng)

5. Đại học California tại Los Angeles, California

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 5

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 35.300 đô la (trên 800 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 14.900 đô la (trên 330 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 53.300 đô la (trên 1.2 tỉ đồng)

6. Đại học Stanford (Stanford, California)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 6

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 68.100 đô la (trên 1.54 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 20.800 đô la (trên 470 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 70.300 đô la (gần 1.6 tỉ đồng)

7. Đại học California tại Irvine, California

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 7

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 33.900 đô la (khoảng 770 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 15.800 đô la (gần 360 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 52.000 đô la (khoảng 1.18 tỉ đồng)

8. Viện Công nghệ Massachusetts (Cambridge, Massachusetts)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 8

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 67.800 đô la (trên 1.5 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 23.400 đô la (trên 530 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 77.000 đô la (trên 1.74 tỉ đồng)

9. Đại học California tại Davis, California

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 9

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 36.300 đô la (trên 820 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 18.200 đô la (trên 400 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 53.000 đô la (trên 1.2 tỉ đồng)

10. Đại học Harvard (Cambridge, Massachusetts)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 10

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 68.600 đô la (trên 1.55 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 17.000 đô la (trên 380 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 65.000 đô la (trên 1.47 tỉ đồng)

11. Đại học Virginia (Charlottesville, Virginia)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 11

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 31.200 đô la (trên 700 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 15.700 đô la (trên 350 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 58.000 đô la (trên 550 triệu đồng)

12. Đại học Rice (Houston, Texas)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 12

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 62.700 đô la (trên 1.42 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 24.300 đô la (trên 550 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 63.100 đô la (trên 1.43 tỉ đồng)

13. Đại học Washington (Seattle, Washington)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 13

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 28.500 đô la (trên 640 triệu đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 10.500 đô la (trên 230 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 55.200 đô la (trên 1.25 tỉ đồng)

14. Đại học Yale (New Haven, Connecticut)

14 trường học phí “nhẹ nhàng” đảm bảo thu nhập khủng sau tốt nghiệp - 14

Chi phí hằng năm không có hỗ trợ tài chính: 70.100 đô la (gần 1.6 tỉ đồng)

Chi phí hằng năm có hỗ trợ tài chính ở mức trung bình: 19.600 đô la (trên 440 triệu đồng)

Thu nhập sau khi tốt nghiệp: 62.600 đô la (trên 1.4 tỉ đồng)

25 việc làm lương cao ngất ngưởng không yêu cầu bằng đại học
25 việc làm lương cao ngất ngưởng không yêu cầu bằng đại học

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, 25 công việc lương cao dưới đây không yêu cầu bạn phải mất…

Bấm xem >>