Giáo dục tây nguyên – Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS – HCM

0
382
GIáo dục tây nguyên - hội thao
GIáo dục tây nguyên - hội thao

Chào mừng 26/03, công thông tin tư vấn tuyển sinh tư vấn hướng nghiệp đăng tải thông tin các hoạt động của trường trung cấp Đam San.

 – Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 của Ban thường vụ Đoàn trường Trung cấp Đam San.
– Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 – Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 của Ban thường vụ Đoàn trường Trung cấp Đam San.
– Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên mới cho 27 thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Giáo dục tây nguyên - Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên – Hội thao 26/03

Hội Thao chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Hội thao đã quy tụ được 16 chi đoàn tham gia, thu hút đông đảo cán bộ và sinh viên tham gia thi đấu, cổ vũ. Hội thao đã thực sự trở thành ngày hội lôi cuốn đoàn viên vui chơi giải trí lành mạnh và là cơ hội để học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết.

Giáo dục tây nguyên - Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên – Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên - Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên – Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên - Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên – Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên - Hội thao 26/03
Giáo dục tây nguyên – Hội thao 26/03

Kết quả của hội thao

STT NỘI DUNG GIẢI NHẤT GIẢI NHÌ GIẢI BA GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1 Kéo co nam TC Lâm sinh ĐH Xét nghiệm K2 ĐH Xét nghiệm K1 – ĐH YTCC K2
2 Kéo co nữ ĐH YTCC K2 ĐH Điều dưỡng K3 Cao đẳng dược K2 – ĐH YTCC K2
3 Nhảy bao bố nữ ĐH Xét nghiệm K2 SPMN K4-02 ĐH Điều dưỡng K3 -TC Dược K2
4 Bắt vịt ĐH Xét nghiệm K1 ĐH Xét nghiệm K1 SPMN K4-02 – YTCC K2
5 Phá mìn TC Y sỹ K2 ĐH Xét nghiệm K2 ĐH Xét nghiệm K1 – SPMN K4-02
6 Đập bóng bay ĐH Điều dưỡng K3 SPMN K4-02 CĐ Dược K2 – TC Y sĩ K2
7 Nhảy theo điệu nhạc SPMN K4-02 TC Y SỸ K2-02 ĐH Điều dưỡng K3 – TC Dược K2
8 Cuộc thi sách TC Dược K2
SPMN K3-02KA
9 Ẩm thực Tây Nguyên ĐH Xét nghiệm K1 ĐH Điều dưỡng K3 ĐH YTCC K2 – TC Y sĩ K2 SPMN K3-03
SPMN K4-02
SPMN K3-01A
CĐ Dược K2
TC Dược K2