Trường Trung cấp Đam San thông báo thi tốt nghiệp Trung cấp đợt 3 tháng 8 năm 2017

0
190

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non chính quy đợt 3 năm 2017, Trường Trung cấp Đam San thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Trung cấp đợt 3 tháng 8 năm 2017
cho học sinh trung cấp chính quy các ngành Sư phạm Mầm non như sau:
1. Các lớp thi tốt nghiệp:
– Ngành Sư phạm mầm non:
+ Lớp SPMN K2-03TĐ
+ Lớp SPMN K3-02TĐ
+ Lớp SPMN K3-03TĐ
+ Lớp SPMN K3-02KA
+ Lớp SPMN K3-03KA
+ Lớp SPMN K3-01EK
+ Lớp SPMN K3-02GN
+ Lớp SPMN K3-01GN
– Ngành Y sỹ: YS K1-02(thi lần 2, số lượng 03 học sinh)
– Ngành Dược sỹ: DS K1-02(thi lần 2, số lượng 02 học sinh)
– Ngành Điều dưỡng: ĐD: K1-02(thi lần 2, số lượng 01 học sinh)
2. Lịch thi tốt nghiệp:
Lịch thi môn văn hóa:

Ngày Thời gian

Môn thi/ Ngành

Sư phạm Mầm non Y sỹ Dược sỹ Điều dưỡng
18/8/2017 07h30 Sáng Văn học Toán Toán Toán
13h30 Chiều

Lịch sử

19/8/2017 07h30 Sáng

Địa lí

  • Lịch thi môn chuyên ngành:
Ngày Thời gian

Môn thi/Ngành

Sư phạm Mầm non Y sỹ
19/8/2017 13h30 Chiều Giáo dục chính trị Giáo dục chính trị
20/8/2017 07h30 Sáng Tâm lý – Giáo dục học Mầm non
20/8/2017 13h30 Chiều Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán