Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

giáo dục tây nguyên - logo2
giáo dục tây nguyên – logo2

Đây là bước đầu tiên để các bạn đăng ký tuyển sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho các bạn.


[contact-form-7 id=”1357″]

Tuyển sinh